کانکس سرویس بهداشتی

کانکس سرویس بهداشتی از جمله سازه هایی است که کاربری خدماتی دارد . کانکس سرویس بهداشتی به دو صورت کانکس حمام و کانکس توالت می باشد . کانکس سرویس بهداشتی به نوعی می باشد که به هر کدام از سرویس ها چشمه گفته می شود. کانکس سرویس بهداشتی در ابعاد و اندازه های گوناگون با متریال و جنس های مختلف می باشد. کانکس سرویس بهداشتی به صورت چند چشمه می باشد که میتوان به صورت چسبیده به هم ساخته می شود. کانکس سرویس بهداشتی را میتوان به تجهیزات بهداشتی و تصفیه مجهز نمود . کانکس سرویس بهداشتی به صورت دو چشمه را میتوان به طور یک چشمه کانکس حمام و یک چشمه کانکس دستشویی اجرا کرد . کانکس سرویس بهداشتی شرکت مدرن سازه دارای چند نوع تیپ بندی مختلف می باشد . مشتریان محترم برای خرید کانکس سرویس بهداشتی می توانند با مشاوران ما تماس بگیرند.