ویژگی های سربرگ و تنظیمات

 • ۴ طرح بندی هدر

 • فعال / غیر فعال کردن منوی شناور

 • فعال / غیر فعال کردن جستجو

 • -نقطه در اینچ سلام (شبکیه) آرم نرمال و

 • ارتفاع هدر

 • به طور منظم / با هم تداخل دارند / سبک هدر شفاف

 • همه رنگ ۱۰۰٪ قابل تنظیم

ویژگی های نوار بالا و تنظیمات

 • نمایش / عدم نمایش نوار بالا

 • اطلاعات تماس

 • نگهدارنده برای سوئیچ زبان

 • منوی سفارشی

 • آیکون های اجتماعی

 • ارائه سبد خرید

 • همه رنگ ۱۰۰٪ قابل تنظیم

3 سبک هدر

header styles

4 طرح بندی هدر

header layouts