تنظیمات صحنه و هدر و ویژگی ها

  • فعال / غیر فعال کردن در هر صفحه به صورت جداگانه و ارسال

  • عنوان سفارشی و زیر نویس، رنگ متن های فردی

  • تکرار، تمام صفحه، ثابت و گزینه اختلاف منظر برای پس زمینه

  • با منظم، سبک هدر شفاف و با هم تداخل دارند کار می کند

  • ارتفاع متغیرt

گزینه های چیدمان سربرگ

Fancy header examples

چگونه به راه اندازی هدر فانتزی

Fancy headers - admin area screenshot