چگونگی محاسبه قیمت کانکس ویلایی دست دوم

چگونگی محاسبه قیمت کانکس ویلایی دست دوم