قیمت کانکس مسکونی | فروش کانکس | مدرن کانتین

قیمت کانکس مسکونی متفاوت بوده و به پارامترهای مختلفی بستگی دارد ,مدرن کانتین کوشیده است تا با تنوع در مواد اولیه ساخت قیمت را در چند رنج ارائه دهد تا مشتریان نسبت به کاربردی که کانکس برای آنها دارد بهترین کانکس را انتخاب نمایند.برای اطلاع از قیمت کانکس مسکونی و هزینه نصب کانکس شما می توانید با قسمت فروش تماس گرفته و اطلاعات دقیق را دریافت نمایید.مدرن کانتین میکوشد تا بهترین کانکس ها را با کمترین قیمت در اختیار مشتریان گرامی قرار دهد.

لیست قیمت انواع کانکس سالنی (تومان)

 

تیپ A++

تیپ   A+

تیپ  A

تیپ    B

تیپ   C

ساندویچ پانل

قیمت کانکس مسکونی ۴*۲.۵

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

قیمت کانکس مسکونی ۶*۲.۵

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

قیمت کانکس مسکونی ۸*۲.۵

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

قیمت کانکس مسکونی ۱۰*۲.۵

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

قیمت کانکس مسکونی ۱۲*۲.۵

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

قیمت کانکس مسکونی ۴*۳

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

قیمت کانکس مسکونی ۶*۳

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

قیمت کانکس مسکونی ۸*۳

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

قیمت کانکس مسکونی ۱۰*۳

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

قیمت کانکس مسکونی ۱۲*۳

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید