قیمت کانکس ویلایی دوبلکس به چه صورت است؟

قیمت کانکس ویلایی دوبلکس به چه صورت است؟