کانکس ویلایی چه معایبی دارد؟

کانکس ویلایی چه معایبی دارد؟