کانکس ساندویچ پانل دارای نماهای مختلفی می باشد که از جمله پرکاربرد آنها کانکس ساندویچ پانل ساده می باشد . کانکس ساندویچ پانل با نمای طرح آجر یکی از کانکس های پرفروش می باشد که اغلب کاربری مسکونی دارد .کانکس ساندویچ پانل چوبی نوع دیگر از سازه هاست که به عنوان کانکس ساندویچ پانل ویلایی نیز معرفی شده است . کانکس ساندویچ پانل نما دکوراتیو نوع دیگر سازه های پانلی می باشد که اغلب کاربری اداری و فروشگاهی دارد .