کانکس دو طبقه مسکونی را میتوان در هر نمای مطابق با کاربری آن ساخت . کانکس دو طبقه مسکونی با نمای ساندویچ پانل را به عنوان دفاتر مهندسی و اسکان کارگری استفاده می کنند که در صنعت اغلب به نام کانکس دو طبقه کارگاهی کاربرد دارد . کانکس دو طبقه مسکونی با نمای کامپوزیت نیز از جمله نماهایی می باشد که به عنوان کانکس دو طبقه ارزان شناخته می شود .از دیگر نماهای اجرایی نمای طرح آجری می باشد که در کانکس دو طبقه مسکونی بسیار کاربرد دارد . کانکس دو طبقه با نمای چوب نیز به عنوان یکی از زیباترین سازه های پیش ساخته بوده است که اغلب به عنوان کانکس دو طبقه ویلایی بسیار ساخته می شود .