کانکس ویلایی 75 متری سمنت برد | فروش کانکس | مدرن کانتین

کانکس ویلایی 75 متری سمنت برد امکان ساخت و اجرا در انواع فضاها و موقعیتهای مختلف را دارا بوده و در مناطق کوهستانی و ساحلی پیشنهاد میگردد . تنوع در طرح و رنگ مصالح پوششی از نمونه های بارز کانکس ویلایی 75 متری سمنت برد میباشد.