کانکس پانلی مسکونی | فروش کانکس | مدرن کانتین

کانکس پانلی مسکونی سازه ای پیش ساخته است که برای محیط های که دارای آب و هوای خیلی سرد یا خیلی گرم بوده مناسب است. دلیل این مقاومت بالا کانکس پانلی مسکونی نیز در نوع مصالح بکار رفته برای دیواره ها و سقف آن بوده که که تشکیل شده از پانل با عایق پلی اورتان که به وسیله دستگاه در جداره های آنها تزریق شده و مانند دیواره های یک یخچال عمل می کنند.