موارد استفاده کانکس دو قلو | فروش کانکس | مدرن کانتین

• استفاده از کانکس دو قلو در مکان های صعب العبور که امکان حمل و نقل به محل اسکان کانکس نمی باشد .
• استفاده از کانکس دو قلو در بیابان های و معادن به عنوان کمپ اداری پیش ساخته با قابلیت جابجایی مداوم
• استفاده از کانکس دو قلو در باغ ها و منازل مسکونی به عنوان کانکس دوقلو ویلایی
• استفاده از کانکس دو قلو در مناطق با آب و هوایی خاص و شرایط ویژه که قابلیت ساخت و ساز سنتی وجود ندارد
• استفاده از کانکس دو قلو در پشت بام منازل به صورت چند قلو با قابلیت جاجاجایی و نصب دوباره