کانکس نگهبانی پانلی از لحاظ نما نیز دارای طرح های متفاوتی می باشد . کانکس نگهبانی پانلی در نما به 2 دسته تقسیم میشود تا مشتریان محترم بتوانند در خرید خود انتخاب راحت تری داشته باشند . کانکس نگهبانی با نمای پانلی دکوراتیو یا همان فایبر گلاس یکی از زیباترین طرح ها می باشد. کانکس نگهبانی با نمای پانلی سایدینگ نیز از جمله نماهایی می باشد که مشتریان خاص خود را دارا است .کانکس نگهبانی با نمای کامپوزیت و ورق پانلی ساده نیز از جمله کانکس هایی است که با وجود فروش کم بسیار زیباست . فروش کانکس نگهبانی پانلی با نمای بیرونی زیبا از جمله مولفه هایی است که گروه صنعتی مدرن کانتین بسیار مهم شمارده است .

Rate this post