• جنس بدنه و سقف کانکس پزشکی از نوع ساندویچ پانل با ضخامت چهار سانتیمتر می باشد .
  • داخل جداره های کانکس پزشکی با عایق پلی یورتان با روش تزریق پرشده می شود. تا مقاومت سازه در برابر آب و هوای خیلی گرم و یا خیلی سرد بالا رفته و از اتلاف انرژی جلوگیری می شود.
  • کف کانکس پزشکی از نوع ضدآب می باشد.
  • داخل کانکس پزشکی امکان اجرای پارتیشن بندی و قفسه بندی وجود دارد.
  • جهت تامین برق لوازم پزشکی از سیستم برق کشی فوق تخصصی استفاده می کنند.
  • جنس دیواره های کانکس پزشکی از نوع کانکس PVC می باشد و قابلیت شستشو در آن وجود دارد.
  • استفاده از پنجره u p v c در ابعاد و اندازه دلخواه کانکس پزشکی سبب تسریع در بیمارستان صحرایی می شود.