کانکس چرخدار از لحاظ نما بسیار متنوع بوده و میتوان به عنوان یکی از کانکس های زیبا در صنعت پیش ساخته معرفی کرد . کانکس چرخدار با نمای چوبی بیشتر به عنوان کانکس کافی شاپ یا کانکس فروش غذا کاربرد دارد اما خب میتوان در موارد دیگر نیز از کاروان پیش ساخته استفاده کرد . کانکس چرخدار با نمای کامپوزیت نیز بیشتر به عنوان کلاس مدرسه و دفاتر آموزشی سیار کاربرد دارد . کانکس چرخدار با نمای سایدینگ نیز اغلب جنبه تفریحی و کاربری مسکونی دارد . کانکس چرخدار با نمای معمولی نیز اغلب جهت اسکان کارگران و تجهیز به عنوان کانکس سرویس بهداشتی کاربرد فراوان دارد.

Rate this post