در برخی موارد که تعداد استفاده کنندگان از سرویس بهداشتی بالا بوده و نیاز به چشمه های بیشتر از یکی باشد معمولا از کانکس سرویس بهداشتی چند چشمه استفاده می شود.این کار باعث هم کاهش هزینه ها نسبت به تهیه چند سازه تک چشمه بصورت مجزا شده و هم باعث می شود تمامی تاسیسات مربوط به لوله کشی و فاضلاب کانکس سرویس بهداشتی چند چشمه در یکجا متمرکز گردد که کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری را نیز در پی دارد.

کانکس سرویس بهداشتی چند چشمه از کانکس سرویس بهداشتی دو چشمه ، چهار چشمه تا 10 و 12 چشمه قابل اجرا می باشد و در دو نوع راهرو دار و بدونه راهرو موجود است.کانکس سرویس بهداشتی چند چشمه راهرودار نسبت به مدل های پیشین از فضای بیشتری برخوردار بوده و درون آن یک فضای راهرو مانند تعبیه شده که محل قرار گرفتن لوازم شستشوی مورد نیاز است.مدرن کانتین تولید کننده انواع کانکس سرویس بهداشتی ثابت ومتحرک و کانکس سرویس بهداشتی چند چشمه و تک چشمه می باشد که دراندازه های متفاوت قابل اجراست .در مجموعه های پیش ساخته بسته به نیاز می توان از سرویس های بهداشتی چند چشمه استفاده نمود و همین طور بسته به محل و فرهنگ های مختلف می توان از نماها و سرویس های مختلف (ایرانی و فرنگی) در توالت پیش ساخته استفاده نمود .