کانکس فروشگاهی دست دوم را از لحاظ نما به سه جز میتوان تقسیم کرد. کانکس فروشگاهی با نمای کامپوزیت اولین و پرفروش ترین نوع از این دسته می باشد. کانکس فروشگاهی با نمای سایدینگ نوع دیگر می باشد که به علت مخفی بودن پیچ ها در نما بسیار زیبایی خاصی دارد. کانکس فروشگاهی دست دوم با نمای سمنت برد یا فایبر سمنت عضو آخر این گروه می باشد که نمای بیرونی از ورقه های سیمانی با الیاف فایبر ساخته شده است و به صورت پیچی به بدنه اسکلتی کانکس فروشگاهی نصب می شود.

موارد استفاده از کانکس فروشگاهی دست دوم

• استفاده از کانکس فروشگاهی دست دوم در خیابان های سطح شهر به عنوان کانکس گل فروشی
• استفاده از کانکس فروشگاهی دست دوم به عنوان کانکس فست فود و کانکس فروش غذا
• استفاده ار کانکس فروشگاهی دست دوم در معابر عمومی به عنوان کانکس روزنامه فروشی و کانکس دکه مطبوعات
• استفاده از کانکس فروشگاهی دست دوم به عنوان کانکس غرفه بازیافت شهرداری در تمام مناطق تهران و شهرستان
• استفاده از کانکس فروشگاهی دست دوم به عنوان کانکس خواربار فروشی و مغازه سوپر مارکت

کانکس فروشگاهی دست دوم