کانکس فروشگاهی چرخدار | فروش کانکس | مدرن کانتین

کاربرد کانکس فروشگاهی چرخدار و مشخصات فنی کانکس فروشگاهی :
• طراحی جالب و نمای زیبای کانکس فروشگاهی چرخدار در قسمت بیرونی
• نصب پیشخوان و باکس در نمای بیرونی کانکس فروشگاهی چرخدار
• اجرای نمای کامپوزیت در کانکس فروشگاهی چرخدار
• استفاده در سطح شهر با کابرد گوناگون
• سقف بدون شیب کانکس جهت حمل و نقل آسان
• نصب راه آب و تخلیه در قسمت درونی کانکس
• استفاده از کانکس فروشگاهی به عنوان کانکس دکه روزنامه
• استفاده به عنوان کانکس فروش غذا و کانکس فروشگاهی چرخدار فست فود
• ساخت بسیار زیبا با مشخصات فنی عالی
• پنجره های بزرگ در قسمت جلویی کانکس
• نصب درب یخچالی ضد سرقت کانکس فروشگاهی چرخدار
• اجرای حفاظ برای پنجره ها به صورت کشویی
• مناسب جهت کانکس فروشگاهی چرخدار اغذیه فروشی