کانکس چرخدار به عنوان یکی از قدیمی ترین نوع سازه های پیش ساخته می باشد . کانکس چرخدار بدین معنی است که به راحتی قابل حمل حتی به صورت روزانه می باشد . کانکس چرخدار را در صنعت با نام کاروان پیش ساخته نیز می شناسند . کانکس چرخدار در ابعاد مشخصی قابل ساخت است که با توجه به محدودیت های راهداری تا طول 4 متر قابل حمل است . کانکس چرخدار دارای دو محور جلو و عقب همانند خودرو بوده است که بر روی آن نصب می شود . کانکس چرخدار را به عنوان سرویس بهداشتی سیار نیز می توان اجرا کرد . کانکس چرخدار به صورت دو محور و تک محور ساخته شده که در قیمت نیز متفاوت می باشد . کانکس چرخدار مدرن کانتین دارای متریالی بسیار خاص بوده که در ادامه به آن خواهیم پرداخت . کانکس چرخدار و کاروان پیش ساخته طبق سلیقه و سفارش مشتری ساخته می شود.

Rate this post