کانکس کارگاهی | فروش کانکس | مدرن کانتین

کانکس کارگاهی به کانکس های ساده گفته می شود که معمولا برای اسکان کارگران پروژه یا دفاتر مستقر در پروژه های ساختمانی استفاده می شود. کانکس کارگاهی از نظر قیمت نیز مقرون بصرفه ترین نوع کانکس می باشد.

مزایای کانکس کارگاهی

استفاده از کانکس کارگاهی برای تجهیز و حتی برچیدن کارگاه های عمرانی دارای مزایای زیادی بوده که باعث شده است کانکس کارگاهی به عنوان عضوی ثابت در هر عملیات ساختمانی باشند.

قابلیت جابجایی : در هنگام پیش برد پروژه ممکن است بارها مجبور به تغییر مکان سازه های موقت و دفاتر مهندسین کارگاه شویم که این کار با استفاده از کانکس کارگاهی پیش ساخته مقدور می باشد.

کاهش هزینه ها : هم سرعت در تجهیز کارگاه و هم کاهش هزینه های دسمتز برای ساخت سازه و هم قابلیت فروش در اتمام پروژه به عنوان دست دوم باعث می شود استفاده از کانکس کارگاهی از هر لحاظ برای کارفرما یا پیمانکار عمرانی مقرون بصرفه باشد.

جلوگیری از اتلاف انرژی : به علت استفاده از عایق بندی اصولی و استاندارد در جداره های سازه های پیش ساخته تا حد زیادی از اتلاف انرژی در کانکس کارگاهی جلوگیری می شود.

همچنین شما میتوانید از کانکس کمپ که نوعی از کانکس های کارگاهی و کارگری به حساب می آید دیدن فرمائید.