برای ساخت کانکس کمپ ابتدا به ساکن می بایست محلی که قرار است این سازه در آنجا اجرا گردد مورد بررسی قرار گیرد، مانند شرایط آب و هوایی، نوع خاک و زمین و تعداد نفراتی که می بایست در کانکس کمپ اسکان داشته باشند و مهمترین مسئله کاربری آن می باشد. از کانکس کمپ می توان به عنوان کانکس اداری، کانکس کارگاهی، کانکس خوابگاهی، کانکس مدرسه، کانکس غذا خوری،کانکس اجتماعات، کانکس درمانی کلینیک،کانکس بیمارستان،کانکس امداد و نجات و غیره استفاده کرد.

چرا از کانکس کمپ استفاده نماییم

مهمترین دلیل استفاده از کانکس کمپ یکی سرعت بالای ساخت آن می باشد که بیشتر در مناطق صنعتی و کارگاه های ساختمانی و شرکت های نفتی می باشد که برای اسکان نیروی کار نیاز به یک ساختمان پیش ساخته دارند و دومین عامل عدم ارسال جنس برای ساخت و ساز در مناطق صعب العبور می باشد که قطعات کانکس کمپ بصورت برش خورده به محل های مذکور ارسال و توسط تیم متخصص سازنده در مدت زمان کوتاه اجرا می گردد.

کاربرد کانکس کمپ

در ابعاد و اندازه های با کاربری های مختلف طراحی و ساخته میشوند و کانکس کمپ به دسته های زیر تقسیم بندی میشوند:
1-کانکس کمپ اداری.
2-کانکس کمپ بیمارستانی.
3-کانکس کمپ مدرسه.
4-کانکس کمپ خوابگاهی.
5-کانکس کمپ جوشی.
6-کانکس کمپ پیچ و مهره ایی.
7-کانکس کمپ کلینیک.
8- کانکس کمپ کارگاهی.
9-کانکس کمپ رستوران.