موارد استفاده از کانکس سرویس بهداشتی

• استفاده از کانکس سرویس بهداشتی سیار در صحراها و مکان های معدنی که کارگران مشغول کارند
• استفاده از کانکس سرویس بهداشتی سیار در مناطقی که امکان اجرای چاه فاضلاب نبوده و حتما باید کانکس سرویس بهداشتی سیار اجرا شود .
• استفاده از کانکس سرویس بهداشتی سیار در پروژه های عمرانی و ساختمانی که بعد از مدتی کانکس سرویس بهداشتی سیار باید پس از اتمام پروژه به مکان دیگر انتقال یابد.
• استفاده در مکان های مذهبی و بازارچه ها و جاهایی که تردد مردم بسیار زیاد بوده که در این مکان از کانکس سرویس بهداشتی چند چشمه استفاده می شود.
• استفاده از کانکس سرویس بهداشتی سیار در پارک ها و فضای سبز که به صورت معمول یافت می شود.
• امروزه از کانکس سرویس بهداشتی سیار برای زائرین اربعین حسینی در کربلا نیز بسیار استفاده می شود .