کانکس پزشکی سیار دارای دو بخش اصلی می باشد که یکی محل پانسمان فوری بوده و یک اتاق کوچک نیز محل استراحت پزشک کشیک می باشد.در اتاق پانسمان فوری می بایست قفسه ها و محل هایی برای قرار گیری دارو ها و وسایل پانسمان و همچنین دیگر تجهیزات فوریتی تعبیه گردد و همچنین باید در کانکس پزشکی سیار یک تخت جهت قرار گرفتن بیمار برای پانسمان و یک برانکارد برای حمل مسدوم در موارد مورد نیاز وجود داشته باشد.

موارد کاربرد کانکس پزشکی سیار

  • کانکس پزشکی سیار جهت معاینه بیماران استفاده می شود.
  • پانسمان افراد مورد استفاده قرار می گیرد.
  • کانکس پزشکی سیار در مواردی نظیر مراقبت های پزشکی و درمانی کاربرد دارد.
  • کانکس پزشکی سیار در واکسیناسین بزرگسالان و اطفال مورد استفاده قرار می گیرد.
  • کانکس پزشکی سیار در تمام شرایط آب و هوایی و در مناطق محروم مورد استفاده قرار می گیرد.